Menu

GentoftePortal

Din lokale indgang til nettet

Visit Gentofte  
www.gentofte.dk ... 

Atlas over bygninger og bymiljøer
I januar 2005 udgav Gentofte Kommune i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen et atlas med beskrivelse af kommunens bevaringsværdige bygninger og bymiljøer.
www.webatlas.cowi.webhouse.dk/gentofte

Oplysningstid og udskiftning (PDF)
www.webatlas.cowi.webhouse.dk/gentofte/atlas ...

Litteraturliste (PDF)
www.webatlas.cowi.webhouse.dk/gentofte ...

Bøger
Johansen, Jens og Niels Peter Stilling: Kulturhistorisk
oversigt over Gentofte Kommune, i Kulturhistorisk
oversigt over Københavns Amt, nyere tid 1536-1997.
Københavns Amt 1999, side 342-379.

Kommunen

Gentofte Kommune
Gentofte Kommune består af bydelene Charlottenlund, Dyssegård, Gentofte, Hellerup, Jægersborg, Klampenborg, Ordrup, Skovshoved og Vangede.
www.wikipedia.org/wiki/Gentofte_Kommune

Gentofte havde 74.830 indbyggere i 2020
www.wikipedia.org/wiki/Gentofte

Gentofte by

Navnet Gentofte dukker første gang op i år 1186 i et gavebrev fra biskop Absalon til biskoppen i Roskilde: "...mansionem de Gefnetofte cum omnibus pertenentiis suis" (Gentoftegård med al dens tilliggende). Gentoftegård har som storgård været afgørende for landsbyens opståen. 

Oldtidsfund har påvist beboelse ved Gentofte Søs bredder i stenalderen.
Kirken fra 1100-tallet er i dag byens ældste bygning.
www.wikipedia.org/wiki/Gentofte

Politi

Gentofte politistation i 1949 
www.arkiv.dk/vis/4200656

Historienyt DK